Flyer og plakat for musikalkurs

Til sommeren blir det arrangert et spennende musikalkurs for ungdom i Oslo, og jeg fikk oppdraget med å designe flyere og plakater. I tillegg har jeg stått for opprettelse av Facebook-side og Facebook-annonsering. Besøk gjerne Facebook-siden her!

Flyeren er 4-siders i liggende A5-format, og plakaten er i A3-størrelse.