Trykksaker

Trykksaker, nei, det trenger dere vel ikke?

Jo da! Selv om mye nå foregår på nett kommer man ikke utenom trykksaker. For trykksaker er mer enn bare de fysiske papirproduktene. Hva med brevet dere sender i pdf-format på e-post? Tilbudsflyeren dere publiserer på Facebook? Eller årsrapporten som ligger på websiden?

En trykksak kan fint eksistere i kun digital form, men må fortsatt designes på lik linje med en fysisk trykksak.

Før dere bestiller trykksaker er det viktig å tenke igjennom hva slags behov firmaet har. Hvordan møter dere kundene? Mens noen firmaer har bruk for både brosjyrer, flyere, plakater, roll-ups, brevark og konvolutter, kan andre firmaer klare seg fint med visittkort og en enkel brevmal i Word.

Maria of the North kan hjelpe dere med å kartlegge firmaets behov, og designe trykksaker som fungerer for dere.

Eksempler på trykksaker jeg kan hjelpe dere med:

  • Årsrapporter
  • Brosjyrer og flyere
  • Plakater
  • Roll-ups og bannere
  • Brevark, konvolutter og visittkort
  • Bil-dekor
  • … og mye mer!

Nyeste trykksaker fra portfolioen